Seurakunnan arvot ja opetus

Meille baptisteina on uudestisyntyminen ja henkilökohtainen uskonratkaisu tärkein opinkohta. Jeesus Kristus on lihaksi tullut Jumalan Poika ja vain hänen kauttaan voi ihminen pelastua (Apostolien teot. 4:12). Pyhä Henki on tullut kristittyjen johdattajaksi ja lohduttajaksi sekä uskonelämän voimaksi.

USKO
Uskomalla Jeesukseen Kristukseen ihminen pelastuu (Apt. 16:31). Pelastus on Jumalan lahja ja ihminen ei voi pelastua hyvien tekojen kautta. Usko tulee kuulemisesta Kristuksen sanan kautta (Room. luku 10). Uudestisyntymisessä ihminen tule Jumalan lapseksi ja siitä eteenpäin hänen elämänsä tärkein perusta on usko. Sillä ”ilman uskoa on mahdotonta olla otollinen Jumalalle” (Hepr. 11:6). Kaiken minkä ihminen nyt ymmärtää tai käsittää, tapahtuu uskon kautta (Hepr. 11:3).
 
KASTE
Uudestisyntymisen jälkeen ihminen ottaa kasteen. Kaste suoritetaan veteen upottamalla Uuden Testamentin esimerkin mukaisesti, (Room. luku 6 ja Apostolien teot 2. luku). Ainoastaan uskonsa tunnustaneet henkilöt kastetaan. Kaste suoritetaan kastettavan omasta pyynnöstä ja sen kautta liitytään paikallisseurakuntaan.

Raamatussa ei mainita perisyntiä, jonka tähden vauvat pitäisi kastaa. Lapset kelpaavat Jumalalle sellaisenaan. Vauvoja ei kasteta, vaan usein pidetään nimenantotilaisuus ja lasten puolesta rukoillaan ja siunataan Jeesuksen antaman esimerkin mukaisesti.

SEURAKUNTA
Seurakunnalla on keskeinen asema baptistien opissa. Seurakunta on tunnustavien uskovien yhteisö. Seurakuntaan kuuluvat uskonsa tunnustavat ja henkilökohtaisen uskontunnustuksen perusteella kastetut ihmiset. 

EHTOOLLINEN
Ehtoollista (leivänmurto) vietetään Jeesuksen kuoleman muistoksi. Seurakunta nauttii yhdessä vertauskuvallisen aterian, jossa koetaan yhteenkuuluvaisuutta Kristuksen kanssa. Seurakunnassa ehtoollinen on avoin kaikille, jotka tunnustavat Jeesuksen Kristuksen Vapahtajakseen.

Ehtoollinen julistaa Kristuksen kuolemaa ja seurakunnan osallisuutta Hänen ristillä annettuun uhriinsa ja ylösnousemukseen. Ehtoollisessa ei tapahdu syntien anteeksiantamusta tai yliluonnollista sakramentaalista muuttumista, vaan se on leipää ja viiniä Kristuksen uhrikuoleman muistoksi.

OPETUS
Seurakunnan opetuksesta vastaa vanhimmisto. Seurakunnan opetuksessa Raamatulla on keskeinen asema ja auktoriteetti. Meille ovat esikuvina Uuden Testamentin seurakunnat ja niiden elämä.

JOHTAMINEN
Johtajuus toteutuu vanhimmiston kautta. Vanhimmiston valinnassa noudatamme Uuden Testamentin antamaa ohjeistusta esimerkiksi 1. Timoteuskirjeen 3. luvun ja Tiituksen 1. luvun mukaan.

Seurakunnan hallituksen vastuulla ovat hallinnolliset ja taloudelliset kysymykset. Ylin päätösvalta on seurakuntakokouksella.