Leiritoiminta

Lapsi- ja nuorisotyö on koettu aina merkittäväksi osaksi seurakunnan tehtävää.
Toisin kuin muu toimintamme, se sijoittuu kahteen eri pisteeseen: kirkolle ja
leirialueellemme Kurun Olkitaipaleen kylässä. Siellä järjestetään lasten ja
nuorten leirejä ja viikonlopputapahtumia ympäri vuoden.

Ilmoittautuminen lasten- ja varhaisnuortenleirille käy kätevimmin
seurakunnan verkkosivujen ilmoittautumislomakkeella.